Yoanna Lazarova
Yoanna Lazarova
Year: So.
Hometown: Sofia, Bulgaria
Bats/Throws: Saber
Previous Team: Ezra Stiles
Weapon: Saber
Residential College: Ezra Stiles