Yale Women's Hockey vs. UConn Nutmeg Classic Championship Nov. 28, 2009